Våra tjänster

Vi screenar årligen nya och befintliga tjänster och väljer ut de vi anser passar bäst tillsammans med en expertgrupp bestående av specialpedagoger och lärare. De krav vi har är att:
  1. Tjänsterna ska komplettera varandra
  2. De ska fungera på samtliga plattformar i den mån det är relevant (Mac, PC, mobil, läsplatta samt alla webbläsare)
  3. Bolagen som tillhandahåller tjänsterna ska vara seriösa och ha en långsiktig vision med sin produktutveckling
  4. Tjänsten ska verifieras och godkännas av vår expertgrupp
  5. Ha en rimlig prisnivå

Expertgruppen

Expertgruppen är framstående personer i skolsverige med lång erfarenhet och en passion för digitalt lärande i skolan. De har en rådgivande roll och är en diskussionspanel i ILT Digital. De hjälper oss att testa och kvalitetssäkra de tjänster som ingår i ILT Digital för att möta våra krav på tjänsternas pedagogiska kvalité. Expertgruppen byts ut med jämna två-årsperioder, och om du är intresserad av att vara med i expertgruppen kan du skicka ett mail till oss på iltdigital@inlasningstjanst.se. Skriv ”Expertgrupp” som ämne så kontaktar vi dig när det är dags att ta in en ny person. Bifoga CV, eventuell blogg och personligt brev.
Anders Fridell
IT-pedagog på Järfälla skoldatatek sedan 6 år. Mellanstadielärare i grunden som har jobbat som klasslärare i 25 år. Arbetar kommunövergripande kring digitalt stöd för elever med särskilda behov och med skolornas IKT-utveckling. Jag tycker att tillgången till väl fungerande digitala verktyg och tjänster för ALLA elever är en förutsättning för en likvärdig skola och därmed en demokratifråga.
Mikael Larsson
Förstelärare i SO, Bedömning för lärande och IKT. IKT-pedagog, föreläsare och ADE. Har arbetat i Sigtuna kommun i åtta år på Valstaskolan som går in på sitt tredje år som en-till-en-skola med iPads år 4-9. Brinner för att få alla elever att lyckas och digitala verktyg har blivit och är ett mycket bra stöd. Med hjälp av digitala verktyg tycker jag att fler elever nås, stimuleras och framförallt lyckas. Digitala verktyg är till stor hjälp för att individualisera, anpassa och stötta elever.
Ulrika Öqvist
Förstelärare i svenska med fokus på läs- och skrivinlärning. Har arbetat som lärare i årskurs 1-6 under 24 år och arbetar nu i en 3-4 på Skapaskolan i Huddinge. Jag arbetar mycket med digitala verktyg eftersom jag anser att det underlättar individualisering och ger alla elever möjligheter att lyckas i skolan.
Ida Söderman
Utvecklingsledare på Futuraskolan med skolor och förskolor i Stockholmsområdet. Ida är lärare i svenska som andraspråk och är utbildad IT-pedagog. Hon är AET-certifierad (Apple Education Trainer) och syns även på skolappar.nu där hon recenserar appar i pedagogiskt syfte. "Jag gillar tidsenlig teknik och brinner för språk och språkutveckling. Detta är en perfect match i mina ögon".
Henrik Carlsson
Arbetar sedan åtta år tillbaka på Valstaskolan i Märsta. Henrik är specialpedagog, IKT-pedagog, föreläsare, ADE och legitimerad lärare i samhällskunskap och historia för gymnasiet. Han är sedan 2013 förstelärare i specialpedagogik för Sigtuna Kommun.  Anser att bra digitala verktyg som används på rätt sätt gör det möjligt för fler elever att lyckas i skolan och att det i sig kan bidra till en ökad inkludering.
Åsa Jönewi
Specialpedagog på Lunds Skoldatatek. Har yrkeserfarenhet från förskola, grundskola, grundsärskola samt av pedagogisk programutveckling inom privata sektorn. Arbetar kommunövergripande med att inspirera och utbilda all pedagogisk personal till ett arbete där alternativa verktyg blir en självklar och utvecklande del för både elever och personal. Jag brinner för allas rätt att få en utmanande och anpassad utbildning där vi skapar så goda förutsättningar för lärande och utveckling som möjligt. Det pedagogiska arbetet står i centrum men tekniken öppnar nya möjligheter för alla elever.
Ulrika Jonson
Har en bakgrund som lärare och skolutvecklare med ett inkluderande synsätt på undervisning. Ulrika har bland annat arbetat med Skoldatatek och drivit det kommunövergripande projektet Write to Read med iPads. De projekt Ulrika drivit har berört grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Hon finns även med i arbetet runt sajten Skolappar. Idag arbetar Ulrika som specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje, där hon även är förstelärare. Ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet. Ulrika menar att IT i skoIarbetet är lika viktigt som penna, papper, kritor och målarfärg. Med teknik närvarande i skolvardagen blir undervisningen tillgänglig för fler. I arbetet möter Ulrika elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden.

Ulrika var en av tre finalisterna till Guldäpplet 2014.