Våra tjänster

Vi screenar årligen nya och befintliga tjänster och väljer ut de vi anser passar bäst tillsammans med en expertgrupp bestående av specialpedagoger och lärare.

Lexia Provia

Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsedda för elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Den nya webbaserade versionen är flexibel och lättanvänd och det har blivit enklare att tilldela elever test och övningar. Syftet med Provia är att belasta en eller flera kognitiva förmågor relaterade till den språkliga förmågan. Provia är normerat för varje årskurs i grundskolan och är därför lämpligt att använda som screeningverktyg.

Spela video

The Minnits

The Minnits är ett lärande äventyrsspel med fokus på kommunikation för inlärning av engelska. Eleverna lär sig att utveckla en strategi för att ta sig fram i en helt engelsktalande miljö och tränar på hur man inleder och avslutar samtal. Genom att lyssna lär de sig språket, precis som de lärt sig sitt modersmål.

Tips! Många lärare har kombinerat The English Minnits med Glosboken. Tillsammans skapar de ett effektivt verktyg för inlärning av engelska.

Spela video

Tiki

Med Tiki Reader kan elever i grundskolan och grundsärskolan träna svensk läsförståelse på webben. Tjänsten har utvecklats med produktionsstöd från SPSM, och den grundläggande idén är att eleverna arbetar med varje text mer än en gang och på mer än ett sätt. Målet är att de ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de förmedlar – både på och mellan raderna.

Glosboken

Glosboken är den mest använda glostjänsten bland svenska elever. Här finns stöd för dyslektiker och elever med alternativa inlärningsstilar, och eleverna får kontinuerlig feedback och positiv förstärkning. Som lärare kan du bygga upp läxorna, se dina elevers resultat och hur de ligger till i inlärningsprocessen. Tjänsten kommer med en ny bildfunktion som gör lärandet enklare och roligare.

Tips! Kombinera med The English Minnits och få en effektiv inlärning av engelska.

Zcooly

Zcooly är de pedagogiska spelen som bjuder in dig till en lite udda värld. Med imponerande 3D-grafik, direkt feedback, belöningar och en genomtänkt speldesign uppmuntras eleverna att engagera sig i matematik på riktigt. Utifrån LGR11 kan du enkelt välja ut specifika mål och skicka skräddarsydda speluppdrag till enstaka eller flera elever och sedan följa upp hur det går.

Spela video

Zaption

Zaption gör det möjligt för lärare och elever att använda sig av sin kreativitet och enkelt skapa och lära sig genom film. Tjänsten är framtagen av samma personer som utvecklat Google Teacher Academy. En mängd färdigt videomaterial finns att tillgå som inspiration, och eleverna kan klippa ihop egna och varva med exempelvis quiz eller textsnuttar. Eleverna kan använda filmerna som en del av en presentation, dela med sig av sin kunskap och ta del av andras.

Spela video

TextIt Premium med OCR

TextIt Premium, talsyntes med OCR, är en en unik molntjänst där du kan få en valfri text uppläst direkt i din PC, Mac, Chromebook, läsplatta eller smartphone. Du slipper programinstallationer och känner igen dig oavsett plattform. Tjänsten är utvecklad för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men alla som läser och skriver kan ha stor nytta av denna tjänst. Innehåller en rad funktioner som ex. svensk och engelsk stavningskontroll, svensk ordförklaring, PDF- och OCR-funktion samt ordprediktion på fyra språk.