Om ILT Digital

I 25 år har vi varit ute på Sveriges skolor och vi träffar årligen tusentals lärare, elever, pedagoger och rektorer. Genom åren har skolan förändrats mycket och lärarnas roll likaså. I dagens digitala landskap finns det stora möjligheter men också utmaningar och ett oöverskådligt utbud av tjänster. Gemensamt för de flesta vi träffat i skolan är att de tycker det är spännande med nya verktyg för att förbättra undervisningen, men också att det är svårt att få grepp om vad som är rätt väg framåt till en rimlig kostnad. Vid ett möte sade en rektor: ”Jag vill ha något som är enkelt, prisvärt och som jag vet fungerar. Ska det vara så svårt?”

Nej, tycker vi.

Någonstans mellan alla dessa möten föddes idén bakom ILT Digital. Om vi tillsammans med en expertgrupp bestående av lärare och pedagoger med daglig insyn i verkligheten skulle gå ut på marknaden och samla ihop några av de bästa tjänsterna för skolan och paketera dessa till en ”digital palett”, och genom stora volymer få ned priset. Borde inte det vara en väldigt bra tjänst för skolan?

Efter nästan ett års research och otaliga möten med lärare och digitala bolag har vi satt ihop vad vi själva tycker är en mycket bra tjänst.

Din digitala verktygslåda
ILT Digital är en verktygslåda av noga utvalda och kvalitetssäkrade digitala tjänster. De kompletterar den dagliga undervisningen och ger lärare och elever nya spännande möjligheter. Gemensamt för alla tjänsterna är att eleverna har tillgång till dem dygnet runt var som helst. ILT Digital är plattformsoberoende, enkelt, prisvärt och dynamisk. Det betyder att vi strävar efter att alltid ha ett uppdaterat innehåll med några av landets bästa tjänster. Samtliga är kontrollerade och godkända av vår expertgrupp och därmed kan du som lärare känna dig trygg när du använder dem.

Vi hjälper er komma igång!
Utbildning till lärarna ingår i tjänsten i syfte att inspirerar lärare och hjälper er komma igång. Att ha med lärarna är en grundbult i digital förändring. Vidare finns vår kundtjänst alltid tillgänglig via telefon eller e-post om ni har några frågor.

ILT Digital som en del av er digitala strategi
Vår målsättning är att du som lärare, rektor eller kommunansvarig ska känna en trygghet i att använda ILT Digital som en bas i er digitala strategi. Du ska kunna lita på att alla elever får ökade möjligheter till en likvärdig utbildning.

Vårt mål är att ge samtliga elever, oavsett förutsättningar, möjlighet till lika lärande i den Svenska skolan.